logo

Statenkwartier

Dit plan is geselecteerd

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is geselecteerd voor de stemfase van Statenkwartier Begroot.

Instandhouding Couveehuis

Door: Geanonimiseerd
October 1, 2019

Instandhouding Couveehuis en Welzijn Scheveningen

Ik doe vrijwilligerswerk bij het Henry-Couvee-Huis, nu al zo'n 8 jaar. Op de dinsdagochtend begeleid ik een groep mensen die dan graag boetseren. Niet dat het goed kunnen boetseren zo belangrijk is, maar het onderlinge contact van buurtbewoners wordt daarmee sterk bevorderd. Daarmee wordt de samenhang van binnen de buurt en binnen de gehele stad vergroot. De cursisten komen niet alleen maar uit de wijk, maar uit heel Den Haag. Er worden veel cursussen gegeven, niet alleen op het creatieve vlak, maar ook op het gebied van taal. Al die cursussen zorgen voor beter onderling contact, net al de maaltijdvoorziening, die naast het verbeteren van de sociale samenhang binnen de wijk, ook van groot praktisch nut is binnen onze vergrijzende wijk. 

Ik begreep dat het Couvee-Huis al noodgedwongen afscheid heeft moeten nemen van een aantal ouderenadviseurs. In de vrijwilligersbrief van het Couvee-Huis stond aangekondigd dat er gemeentelijke plannen zijn om de activiteiten van het Couvee-Huis in twee jaar nog verder af te bouwen. 
Om nu binnen de wijk te gaan strijden waar er wat groen bij kan lijkt mij een verspilling van energie. Te meer omdat ik om me heen zie dat er steeds meer tuinen onderhoudsvriendelijk, dat wil zeggen bestraat, gemaakt worden. Een gemeentelijk beleid die dat tegengaat zou effectiever zijn.

Waar de financiële schoen  bij het Couvee-Huis wringt weet ik niet precies, maar als er 30000 euro beschikbaar is, zou ik zeggen: "besteed het aan de instandhouding van het Couvee-Huis, en niet als doekje voor het bloeden voor de wijk". Argumenten

Argumenten voor

Geanonimiseerd | October 1, 2019 3:37 PM

Het Couveehuis is voor mij heel belangrijk. Ik volg er cursussen en voel mij er thuis. ( en velen met mij!) Na mijn pensionering ben ik in een gat gevallen. Door deel te nemen aan de cursussen heb ik nieuwe mensen leren kennen en dat is voor heel belangrijk.Geanonimiseerd | October 1, 2019 9:37 PM

Het Couveehuis moet blijven !!!
Het voorziet in een grote behoefte van mensen om contacten te leggen met elkaar,creatief bezig te zijn, met elkaar een maaltijd verzorgen en nog veel meer.
Al meer dan 25 jaar ben ik vrijwilliger in het Couveehuis en het is een warm nest waar het goed toeven is.
Jeannette.Geanonimiseerd | October 1, 2019 9:46 PM

Contact, cohesie, ondersteuning en zingeving zijn erg belangrijk. Juist in een vergrijzende samenleving. Het Couveehuis moet juist meer mogelijkheden en middelen tot z’n beschikking krijgen. Het is ongelofelijk dat dit ter discussie staat.Geanonimiseerd | October 1, 2019 3:25 PM

Cohesie in de wijk, tegen vereenzaming!!!Geanonimiseerd | October 10, 2019 4:20 PM

Ik ben voor, omdat ik geen enkele reden kan bedenken waarom het couveehuis weg zou moeten. Volgens mij heeft élke buurt een “buurthuis” nodig, ongeacht gemiddeld inkomen.

Geanonimiseerd | October 11, 2019 11:46 AM

Couveehuis voorziet in grote mate aan laagdrempelig contact vanwege meerdere sociale activiteiten. Zou vreemd zijn om zo’n plek op te offeren.Geanonimiseerd | October 10, 2019 4:46 PM

Voor jong en oud goede activiteiten. Belangrijk dat er veel vrijwilligers de professionals ondersteunen!Geanonimiseerd | October 1, 2019 5:19 PM

Natuurlijk moet t Couveehuis blijven!
Enerzijds de week van de eenzaamheid onder de aandacht brengen, en anderzijds op deze goede plek op bezuingen...schande!!!!
Juist de ouderen ontmoeten elkaar hier!!!! Couveehuis MOET open blijven in deze vorm, en de bewoners van het Statenkwartier kunnen zelf hun tuinen vergroenen op eigen kosten!!!!!
Violet RoestGeanonimiseerd | October 1, 2019 8:55 PM

Ik ben voor want het Couveehuis is er voor MENSEN!Geanonimiseerd | October 10, 2019 4:51 PM

Enorm veel activiteiten. Niet meer weg te denken.Geanonimiseerd | October 10, 2019 4:52 PM

Het Couveehuis moet blijven, want dit heeft een heel belangrijke sociale functie in de wijkGeanonimiseerd | October 10, 2019 8:57 PM

Een prachtige plek waar Zoveel mensen een afleiding een ondersteuning krijgen , een onvoorwaardelijke inzet van zoveel vrijwilligers en overige medewerkers . Het Couveehuis moet blijven , een begrip voor het Statenkwartier en omgeving .Geanonimiseerd | October 10, 2019 10:27 PM

Het Couveehuis moet open blijven. Het vervult een belangrijke functie, een ontmoetingsplek voor mensen uit de wijkGeanonimiseerd | October 11, 2019 12:08 AM

Het Couveehuis is een noodzakelijke voorziening waar al veel op bezuinigd is, er werken zo veel vrijwilligers op werkplekken die wegbezuinigd zijn.Het 50 jarig bestaan is net gevierd, ouderen moeten langer zelfstandig wonen, Gemeente zorg dan ook voor voorzieningen!Geanonimiseerd | October 11, 2019 2:04 AM

Als vrijwilliger werk ik bij de Dienstencentrale waar wij zorgen voor het vervoer, de boodschappen en klusjes in huis voor de kwetsbare ouderen in stadsdeel Scheveningen waar ook het Statenkwartier onder valt en waar wij veel cliënten hebben. Het Couveehuis is voor veel (ouderen) en bewoners een adres waar zij sociale contacten kunnen op doen en waar zij allerlei activiteiten kunnen doen en een heerlijk diner kunnen nuttigen voor een redelijke prijs.Geanonimiseerd | October 11, 2019 2:06 PM

Ik ben zeer zeker voor het behoud van het Couvee huis. Ik kom er al enige jaren voor het volgen van cursussen. Het is na mijn pensionering een noodzakelijk ontmoetingspunt waar ik veel plezier en inspiratie uit put. Het wordt fantastisch veel voor de ouderen en ook jongeren gedaan. Tegen de vereenzaming van ouderen is het noodzakelijk dat dit buurthuis blijft bestaan! Naar mijn mening is het de beste en veelzijdigste buurthuis van Den en
regio!. Neen, het Couvee huis moet blijven bestaan.Geanonimiseerd | October 11, 2019 8:30 PM

Ik ben 76 en ga regelmatig op donderdagavond eten in het Couveehuis. Het eten is er prima maar het is ook een verrijking van mijn sociae leven in de mensenwereld.
Zou het zeer vervelend vinden als het Couveehuis-contact afgekapt zou worden (waar moet ik dan heen??)Geanonimiseerd | October 1, 2019 9:15 PM

Ik ben voor, heb zelf ook nagedacht over plannen, maar kom tot de conclusie, dat het dan om kortstondige dingen gaat. Immers als je iets wilt voortzetten moet je een ruimte hebben en mensen. Die zijn aanwezig in het Couveehuis. Ik ben voor laten we het geld daar besteden!Geanonimiseerd | October 1, 2019 9:35 PM

Het is voor mij zeer belangrijk dat het Couveehuis in de huidige functie blijft bestaan.Ik maak al vele jaren deel uit van de boetseerclub en vooral de sociale contacten zijn voor mij heel waardevol.Geanonimiseerd | October 1, 2019 11:13 PM

Het Couveehuis is van groot belang voor de wijk. Een ontmoetingsplek voor iedereen. Laat het vooral blijven!!!Geanonimiseerd | October 2, 2019 9:27 AM

Het is ongelooflijk! Er is geld beschikbaar en het Couveehuis zou moeten sluiten!? Ik ben voor het behoud van het Couveehuis. Wat vergroening betreft: was er niet (ooit) een gemeentelijke regel dat er ten hoogste 30 % (of zo) van de tuin versteend mag zijn?Geanonimiseerd | October 3, 2019 12:27 PM

Ik ben het helemaal eens met de brief die Maarten van der Hout hierover schreefGeanonimiseerd | October 7, 2019 1:48 PM

Het Couveehuis bruist van de activiteiten, waar veel wijkbewoners gebruikt van maken, en gerund door vrijwilligers. Een betere bestemming dan het in stand houden hiervan is nauwelijks denkbaar.Geanonimiseerd | October 10, 2019 4:17 PM

In het Couveehuis ontmoeten werkzoekenden elkaar om elkaar te helpen sterker te worden bij het vinden van werk. Zowel het Netwerkcafe Den Haag als TalentPlus Den Haag organiseert met dat doel bijeenkomsten in het Couveehuis. Een unieke, laagdrempelige plek!Geanonimiseerd | October 10, 2019 4:17 PM

Het Couveehuis heeft een verbindende werking voor de wijk en is een plek waar tegen scherpe tarieven interessante cursussen gevolgd kunnen worden!Geanonimiseerd | October 10, 2019 4:18 PM

Na 53 jaar hard te hebben gewerkt, vind ik nu eindelijk de rust en de tijd om een aantal talen te studeren. Van mijn AOW kan ik die cursussen bij Het Couveehuis net betalen en daar ben ik erg dankbaar voor. Het Couveehuis moet echt blijven, anders snijdt onze Overheid een belangrijke levensvreugde af voor veel mensen.

Geanonimiseerd | October 10, 2019 5:29 PM

We zijn heel erg gesteld op het CouveehuisGeanonimiseerd | October 10, 2019 4:24 PM

Een feit is dat het couveehuis heeft aangetoond een aanzienlijke meerwaarde te hebben voor vele mensen. Het is zeer de vraag of dit ook het geval is wanneer het geld aan andere doelen wordt besteed.Geanonimiseerd | October 10, 2019 4:41 PM

Het Couveehuis is van groot belang voor heel den Haag

Geanonimiseerd | October 10, 2019 4:42 PM

Helemaal mee eens, het Couveehuis is van groot belang.Geanonimiseerd | October 10, 2019 4:44 PM

couveehuis moet blijven,ontmoetingsplaats en ik heb er 1xmaand mantelzorggroep die heel belangrijk is om het vol te houden

Geanonimiseerd | October 10, 2019 5:28 PM

Het Couveehuis is onmisbaar voor heel den HaagGeanonimiseerd | October 10, 2019 4:51 PM

Het Couvéehuis is een fijne plek om samen te komen voor allerlei doeleinden, ook wanneer je in een aangrenzende of andere wijk woont. Voor ontmoeting of ontspanning, maar ook voor meer serieuze aangelegenheden is het productief en levert het goed werk op. Een prima en nette plek; een prima netwerkplek.Geanonimiseerd | October 10, 2019 4:54 PM

Juist in het Couveehuis is aandacht en ruimte voor inhoudelijke en persoonlijke ontmoetingen, die ik in mijn (dagelijks) leven mis. Zo uniek om op basis van het aanbod dat het Couveehuis biedt gelijkgestemden te kunnen ontmoeten. Nergens anders vind je dat. (Buurthuizen niet te na gesproken; daar moet je van ‘n ‘breiwerkje’ en kletsen houden.). Het zou schande zijn om zoiets moois als het Couveehuis, waar iedereen welkom is, vooral (eenzame) ouderen , om de een of andere reden om zeep te helpen.Geanonimiseerd | October 10, 2019 5:00 PM

Ferry
Het Couveehuis is voor vele senioren in Scheveningen een zeker en warm huis, waar zij een zekere vereenzaming kunnen ontlopen!Geanonimiseerd | October 10, 2019 5:09 PM

Belangrijk om vereenzaming tegen te gaan. Dit soort cursussen zijn daarvoor belangrijk!Geanonimiseerd | October 10, 2019 5:10 PM

Het Couveehuis is een belangrijke plek in de wijk. Er zijn heel veel cursussen die mensen te voet of met de fiets kunnen bereiken. Omdat ze allemaal in hetzelfde pand zitten kom je zo (onverwacht) mensen tegen die je anders niet zou spreken. Ik ben ervan overtuigd dat het voor heel veel mensen belangrijker is dan de kille cijfers zouden doen vermoeden. Die baten zijn niet in geld uit te drukken. Het stomme is juist dat het enige argument dat je tegen zou kunnen verzinnen is: dat het geld kost.Geanonimiseerd | October 10, 2019 5:17 PM

with difficulty but I can understand the need for financial restrictions. Maintaining this place is in the interest of the communityGeanonimiseerd | October 10, 2019 5:17 PM

Ik doe ook vrijwilligerswerk bij Het Couveehuis, dit moet absoluut blijven bestaan. Sowieso voor de ouderen in de omgeving die hier heel vaak komen genieten van een bakje koffie, diner en workshops e.d. Er hebben zoveel mensen baat bij het Couveehuis dat het eigenlijk nooit mag verdwijnen. er wordt zoveel gezegd over eenzame ouderen, deze ouderen vinden hier nog contact met buurtgenoten en leeftijdgenoten. Er wordt naar mijn inziens op de verkeerde projecten bezuinigt.Geanonimiseerd | October 10, 2019 5:23 PM

Omdat ik vind dat er niet bezuinigd mag worden op zorg en welzijn. Zeker niet als ik in de krant lees dat het Statenkwartier nog een aantal dagen had om een besluit te nemen over het besteden van 30.000 euro aan voorzieningen!! Dat geeft toch wel te denken.
Besteed het aan het Couveehuis.

Geanonimiseerd | October 10, 2019 5:29 PM

Een heel goed plan van Maarten ,dan hebben heel veel mensen er plezier van Behoud het couveehuis met zoveel mogelijk activiteitenGeanonimiseerd | October 10, 2019 5:38 PM

ik ben voor! het couveehuis is belangrijk voor mij, je praat met andere mensen, je legt een kaartje (bridge) je kan in sociaal opzicht aan je trekken komen.Geanonimiseerd | October 10, 2019 5:39 PM

Het is zo'n belangrijke plek voor zoveel mensen dat ik niet kan bevatten als daar geen rekening mee wordt gehouden.Geanonimiseerd | October 10, 2019 5:52 PM

Ik ben voor, het Couveehuis biedt heel veel laagdrempelige cursussen, waar veel gebruik van wordt gemaakt. Er is een gemoedelijke sfeer, veel ouderen vinden hier ontspanning en gezelligheid. Ikzelf kom iedere vrijdagochtend met veel plezier naar de teken- en schildercursus. Een groot gemis als het Couveehuis zou verdwijnen!!!Geanonimiseerd | October 10, 2019 5:56 PM

Als mantelzorger en echtgenoot van een vrouw met Alzheimer dementie heb ik veel steun ondervonden van welzijn Scheveningen gevestigd in het Couveehuis waar ik nog een keer per maand een bijeenkomst bijwoon. Woonachtig in Scheveningen langs de kust is deze locatie ook te voet voor mij als bejaarde goed te bereiken. Ik zou het zeer betreuren als het Couveehuis zou worden opgedoekt.Geanonimiseerd | October 10, 2019 5:57 PM

De opvang van ouderen is hier zoooo belangrijk. Belachelijk als dit ook al weer weg moet.Geanonimiseerd | October 10, 2019 5:58 PM

Gemeente ga ja schamen. Ga je zo om met ons welzijnswerk?Geanonimiseerd | October 10, 2019 7:09 PM

Een buurt zonder buurthuis is geen buurt

CobieGeanonimiseerd | October 10, 2019 7:12 PM

Alleen al het grote aantal bezoekers dat naar het Couvéehuis komt laat zien dat er een duidelijke behoefte is aan zo'n buurthuis!Geanonimiseerd | October 10, 2019 7:18 PM

Ik ben voor want het is belangrijk voor ouderen .Ik ben vrijwilliger sinds 1992.Geanonimiseerd | October 10, 2019 7:21 PM

mensen ontmoeten, samen iets doen, gezamenlijk genieten.Geanonimiseerd | October 10, 2019 7:41 PM

Ik ben voor, omdat het Henri Cuveehuis een super belangrijke verbindende functie heeft voor onze inclusieve samenleving. Zowel wijkbewoners , jong, middelbaar, oud, expats etc.Geanonimiseerd | October 10, 2019 7:49 PM

Afgelopen zondag bestond het Couvee 50 jaar en dat is niet voor niets! Veel activiteiten voor jong en oud. Schandalig dat het Couveehuis nu op de nominatie staat om te moeten sluiten. Waar moeten alle mensen naar toe die hier graag komen? Een tentje opzetten onder de Houtrustbrug? Een alternatief is er niet. Leve de vergrijzing.
Volgens de media zijn er zakken met overtollig geld over. eerlijk delen lijkt me een leuke optie, bloembakje hier, bloembakje daar en zo zijn er nog meer mogelijkheden.

Geanonimiseerd | October 10, 2019 9:22 PM

Volledig mee eens. Er komen zeer veel eenzame Scheveningers, die een cursusje volgen of tenminste een hapje eten in hun maag willen voelen (hoe veel mensen koken niet meer??????). Scheveningers komen in Couvée weer bij elkaar en maken vrienden... Er zijn meerdere koppels ontstaan (ik ken er 3). Dat scheelt veel zorg....Geanonimiseerd | October 10, 2019 8:25 PM

Want het betekent zoveel voor de Couvee deelnemers, zinvolle tijdsbesteding creatief of brainwork, diverse talen conversatiegroepen erg gezellig en goed om de mind scherp te houden. IK ben van mening dat het Couveehuis in een grote behoefte voorziet. Sinds mijn pensionering ben ik actief bij het Couveehuis, en ik ben erg enthousiast over de vrijwilligers en het diverse aanbod. LEVE HET COUVEEHUIS!!! 3 X Hoera.Geanonimiseerd | October 10, 2019 8:35 PM

Door het volgen van een bridgecursus kom ik in contact met mededecursisten.Daar ik alleen ben doet dit heel veel tegen de eenzaamheid. Het zou vreselijk zijn als deze positieve tijdsbesteding uit mijn leven zou verdwijnen.Geanonimiseerd | October 10, 2019 8:36 PM

Het Couveehuis moet blijven, want dit heeft een heel belangrijke sociale functie in de wijk en zorgt ook voor meer sociale cohesie.Geanonimiseerd | October 10, 2019 8:53 PM

Al jaren is de fotoclub voor mensen met belangstelling voor fotografie laagdrempelig. Precies zoals een buurthuis moet zijn.Geanonimiseerd | October 10, 2019 9:53 PM

Mede dankzij de schilderlessen die ik geniet in het Couveehuis en de daaruit voortvloeiende contacten
is het mij mogelijk mijn taak als mantelzorger thuis te volbrengen. Juist in deze tijd waarin het zo lang mogelijk thuis blijven wonen voor ouderen sterk wordt gepropageerd, is het volkomen onbegrijpelijk dat een buurthuis als het Couveehuis dreigt te worden opgeheven!Geanonimiseerd | October 10, 2019 10:23 PM

Ik ben het eens met de inhoud van de brief van Maarten. Het Couveehuis is een ontmoetingsplaats voor velen. Zij ontmoeten elkaar en leren elkaar daarbij kennen gedurende de vele activiteiten. Een mooi facet in de vergrijzende, eenzame samenleving. Het Couveehuis staat lijnrecht tegenover de ingezette individualisering. Dus investeer in de mooie activiteiten van het Couveehuis, zodat deze behouden blijven voor onze gemeenschap.Geanonimiseerd | October 11, 2019 12:17 AM

Als vrijwilliger heb ik 7 jaar gewerkt als administratief medewerkster op de receptie en heb ervaren dat Het Couveehuis een fijne ontmoetingsplaats is voor ouderen Het Couveehuis biedt buiten de mogelijkheid om cursussen te volgen ook gelegenheid om een warme maaltijd te nuttigen met anderen. Het zou ZO jammer zijn als dit zou verdwijnen.Geanonimiseerd | October 11, 2019 8:13 AM

Verbinding is dat overal wat de mensen van het Couveehuis doen er uit springt.
Deze functie is net sport, spel en leren zo belangrijk.
Doorgaan!
Graag!Geanonimiseerd | October 11, 2019 9:08 AM

EEN OUDERWETS GEZELLIGE AMBIANCE DIE ZINDERT VAN MEDEWERKERS-INZET EN PASSIE! ER WORDEN DE LEUKSTE CURSUSSEN GEGEVEN TEGEN EEN HEEL SCHAPPELIJK BEDRAG ZODAT IEDEREEN ER EEN INVULLING KAN GEVEN AAN CULTURELE BEHOEFTES; EEN GLANZENDE PAREL VOOR DE WIJK EN MET WIJD BEREIK;ZELF KOM IK ER VOOR UIT WASSENAAR! JUIST VOOR DEZE ASPECTEN WORDT ALTIJD GEPLEIT EN SUBSIDIE VRIJGEMAAKT, ALLEMAAL LOZE KLETSPRAAT ALS DIT NIET KAN BLIJVEN DUS...Geanonimiseerd | October 11, 2019 9:48 AM

Niet alleen voor pensionado’s maar ook in de groepen zijn er dertigers, 40-en 50-tigers die zich er enorm thuis voelen thuis voelen .Als deze instelling in deze nieuwe ingewikkelde tijd gaat verdwijnen dan is dit slecht voor onze internationale stad. Ook voor onze anderstaligen is deze plek onmisbaar.Geanonimiseerd | October 11, 2019 10:17 AM

Het couveehuis zet de eenzame oudere voorop en brengt de wijk een rustpunt voor samenzijn.
Hulde aan alle werkers en alle vrijwilligers die zich non stop inzetten voor de vele activiteiten. Ben er blij meeGeanonimiseerd | October 11, 2019 10:18 AM

Evelien en Mariëtte, 10 oktober
Het Couveehuis heeft een belangrijke sociale functie!Geanonimiseerd | October 11, 2019 10:21 AM

Natuurlijk moet het Couvéhuis blijven. Kom kijken hoe gezellig en nuttig het is. De gemeente heeft genoeg geld voor minder belangrijke zaken.Geanonimiseerd | October 11, 2019 10:22 AM

zoveel mensen heb ik al (particuliers vervoersdienst) naar het couveehuis gebracht en allen hebben het er verschrikkelijk naar hun zin!!Geanonimiseerd | October 11, 2019 10:25 AM

Natuurlijk moet het Couvéhuis blijven. Kom kijken hoe nuttig en vooral gezellig het er is. De gemeente heeft vast genoeg geld voor dit huis,Geanonimiseerd | October 11, 2019 10:40 AM

In deze tijd is het zo waardevol voor iedereen dat ze zich welkom en gezien voelen.
Ook voor de vele vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten en met elkaar maken wij de dag weer ietsje mooier.Geanonimiseerd | October 11, 2019 10:43 AM

ik ben voor. want het voorziet aan een heleboel behoefte, zoals cursussen, gezelligheid enz.Geanonimiseerd | October 11, 2019 10:57 AM

geweldig om daar te werken te bridgen en mensen te ontmoeten wat een prachtig buurthuisGeanonimiseerd | October 11, 2019 11:29 AM

Ik ben voor behoud Couveehuis. Er komen veel nationaliteiten en het verbroedert en houdt vereenzaming tegenGeanonimiseerd | October 11, 2019 11:42 AM

Ik vind het Couveehuis heel belangrijk voor de cursussen , de contacten en de maaltijden. Veel mensen hebben erg veel baat bij de contacten die hier ontstaan en die ouderen helpen om meer actief te blijven. ik zelf doe een cursus Frans en geniet daar erg van. Ik ga ook soms naar maaltijden en ontmoet anderen. De vrijwilligers zijn zeer enthousiast . Ook voor hen is er zingeving. Het Couveehuis moet blijven en voldoende financiering krijgen. Marjola van den EndeGeanonimiseerd | October 11, 2019 11:54 AM

Het couveehuis vervult een functie in de wijk als het gaat om mensen de gelegenheid te geven allerlei cursussen te volgen of gezelligheid tijdens kaartclubs, fotoclub en talenonderwijs.
Ook de gezamenlijke maaltijden zijn voor veel mensen een ogenblik uit de eenzaamheid.Geanonimiseerd | October 11, 2019 12:15 PM

Ik ben een heel dankbare client van Welzijn Scheveningen, en heb heel veel steun ontvangen van niet alleen de medewerkers van WS die in het Couveehuis werkzaam zijn, maar ook van de vrijwilligers van het Couveehuis. Het Couveehuis is een unieke plek in de wijk voor ontmoeting, educatie, ondersteuning en vrijwilligerswerk. Het verlies zou niet alleen een enorme verarming van de wijk zijn, maar een verarming van Scheveningen en Den Haag. Dus het moet blijven!!!!!Geanonimiseerd | October 11, 2019 12:29 PM

Het Couveehuis voorziet in een grote behoefte bij veel buurtbewoners. Zelf volg ik, zoals velen met mij, er een cursus, maar als ik kom zie ik altijd een grote groep ouderen die gezamenlijk eten. Ik kan me voorstellen dat dit bij mensen het gevoel van eenzaamheid voorkomt, want zelfs als ik langsloop, voel ik al de gezelligheid in de groep. Het kan toch niet dat aan de ene kant het probleem eenzaamheid onderkend wordt, en aan de andere kant een voorziening die dit voorkomt gesloten wordt?Geanonimiseerd | October 11, 2019 1:03 PM

Sociale functie is onmisbaar in het Statenkwartier.Geanonimiseerd | October 11, 2019 1:34 PM

Ik ben voor want het is heel belangrijk voor ouderen dat er in de wijk een organisatie is die veel activiteiten organiseert. Ik kan er per fiets of lopend heen .Dat is gezond. Ik heb cursus Frans gedaan en een aantal keren met de maandelijkse lunch meegedaan.Ik ga altijd naar de Bes bijeenkomst over verduurzamen. Ik ben weduwe met een netwerk deels buiten Den Haag. Dit is een heb prima manier om contacten op te doen. Zo heb ik een leuke vriendschap met een wijkgenote opgedaan. Groen zelf doen.Geanonimiseerd | October 11, 2019 1:48 PM

Ik ben voor omdat in het Couveehuis veel ouderen deelnemen aan tal van activiteiten als cursist maar ook als vrijwilliger. Het is een plek met sociaal contact .Heel belangrijk voor ouderen die anders gedoemd zijn thuis te blijven, vereenzamen met als gevolg gezondheidsklachten.
.Geanonimiseerd | October 11, 2019 1:55 PM

Ik verpak mijn pleidooi graag in een heel kort gedicht:

In het Couveehuis, dat fijne buurthuis
Voelen alle ouderen zich elke uur thuis!!Geanonimiseerd | October 11, 2019 2:36 PM

Couvéehuis is heel belangrijk. Ik ben veel alleen en ontmoet daar mensen om activiteit mee te doen en mee te praten. Het helpt mij!Geanonimiseerd | October 11, 2019 3:57 PM

Het Couveehuis is een prachtige plek waar velen uit het Statenkwartier maar ook uit andere wijken diverse cursussen volgen en wat een ontmoetingsplek is waar mensen zich thuis voelen. Het Couveehuis moet blijven!Geanonimiseerd | October 11, 2019 4:45 PM

Buurthuizen zijn zo belangrijk voor een wijk. Voor iedere wijk in Den Haag statistisch gezien worden mensen ouder en veel blijven alleen achter. Om eenzaamheid te voorkomen biedt een buurthuis dichtbij huis oplossingen. Maar dat niet alleen ook jongeren kunnen gebruik maken mits er voldoende aanbod aan activiteiten geboden wordt. De criminaliteit terug dringen en saamhorigheid te weeg brengen. Anoniem .Geanonimiseerd | October 11, 2019 5:25 PM

Couveehuis vervult een grote rol voor buurtbewoners (en ver daarbuiten) door haar grote hoeveelheid activiteiten die op een laagdrempelige manier worden aangeboden.
Ook het vrijwilligerswerk verdient applaus voor de afnemers en verzorgers hiervanGeanonimiseerd | October 11, 2019 7:22 PM

Ik ben voor het behoud van het Couveehuis, omdat daar leuke cursussen worden gegeven. En voor veel mensen is het een ontmoetingsplaatsGeanonimiseerd | October 11, 2019 8:39 PM

In deze tijd is er al zoveel eenzaamheid en individualiteit. Hoe kan men ook alleen maar bedenken om dit Couveehuis te sluiten?! Waar zoveel mensen elkaar kunnen ontmoeten, samen hobby's uitvoeren, gezond en gezamenlijk eten. In elke wijk, waar dan ook, moet een buurthuis blijven. Laat het niet gebeuren dat het wordt opgeheven!Geanonimiseerd | October 11, 2019 9:53 PM

Het Couveehuis is een schitterend pand waar van alles te doen is, iets om trots op te zijn.Geanonimiseerd | October 11, 2019 10:58 PM

Ik volg er een cursus en ik vind het heel prettig dat er zo'n fijn buurthuis in het Statenkwartier is!Geanonimiseerd | October 12, 2019 12:43 AM

Het Couveehuis is in die zin uniek omdat er zo'n diversiteit aan activiteiten gegeven wordt, waar ik iedere week weer met plezier naar uitkijk. De contacten die ontstaan gaan eenzaamheid tegen en verbindt mensen! Hopelijk ziet de Gemeente Den Haag in wat voor functie het Couveehuis voor veel mensen heeft, denk ook aan de vele vrijwilligers. Hoe belangrijk het groen ook is, dit mag nooit ten koste gaan van. Er moet een andere oplossing voor komen. Misschien bewoners erbij betrekken?

Argumenten tegen

Geanonimiseerd | October 10, 2019 9:13 PM

Laten wij eerlijk zijn: als de overheid pleit voor het langer thuis blijven wonen, dan moeten er ook gelegenheden zijn om samen dit thuis blijven wonen te faciliteren. Laat dus in deze moeilijkere tijd niemand in de steek.Geanonimiseerd | October 10, 2019 9:26 PM

Door technische problemen is mijn vorige mail verkeerd geplaatst.. ExcusesLogin om verder te gaanAnnuleren