logo

Statenkwartier

Dit plan is niet geselecteerd

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is niet haalbaar en is daarom niet geselecteerd voor de stemfase van Statenkwartier Begroot

Herinrichting Frederik Hendrikplein

Door: Geanonimiseerd
September 27, 2019
Gemeente Den Haag | 15 nov. 2019, 09:00

Dit plan heeft de haalbaarheidscheck niet gehaald. In het verleden zijn er meerdere initiatieven geweest om het Frederik Hendrikplein te transformeren van 'kijkgroen' naar 'gebruiksgroen'. Tegen deze plannen kwam weerstand vanuit de bewoners van de wijk met als belangrijkste argument de cultuurhistorische waarde van de huidige aanleg.
Het Frederik Hendrikplein is één van de twee goed bewaarde plantsoenen (samen met het Sweelinckplein) van rond 1900 met de oorspronkelijke historisch aanleg van gras in het midden en in de hoeken bomen- en heestergroepen. Het oorspronkelijke ontwerp komt zelfs uit 1909. Door de gemeente wordt dit plantsoen zorgvuldig onderhouden en het is gekwalificeerd als rijksbeschermd stadsgezicht. Dat betekent dat het groen beschermd wordt, zodat de oorspronkelijke uitstraling zoveel mogelijk behouden wordt.
Op het plantsoen is nu licht recreatief vermaak mogelijk, maar in beperkte zin.

Toegankelijkheid en sociaal gebruik van plein verbeteren. Uitleg op Netwerk Statenkwartier e.a.. "Wat zou ik doen met € 30.000,-

Wat zou ik met € 30.000,- doen in onze wijk? Hoewel ik mij er van bewust ben dat dit bedrag waarschijnlijk niet toereikend is zou het toch een mooi begin zijn omdat meerdere ideeën hierin een aanvullende en misschien een zelf verzorgende rol hebben. Het betreft het herindelen en naar mijn inzicht een mooier en beter beeld geven van het FREDERIK HENDRIKPLEIN als onderdeel van een beschermd stadsgezicht. Enkele jaren geleden is het FHplein, met beperkingen, opengesteld voor openbaar gebruik. Helaas wordt er maar weinig aandacht aan het "groene" plantsoen, nu gebruikt als speelweide, besteed. Zie de kuilen die ook na klachten blijven bestaan en de krokussen die in het voorjaar platgetrapt worden om maar iets te noemen. Als het dan toch open gesteld moet zijn maak er dan iets moois van. Er is in de jaren '80 al eens een plan geweest maar dat ging toen niet door vanwege het beschermde stadsgezicht. Mijn plan houdt in dat het een voor iedereen toegankelijke ontmoetingsplaats zou moeten zijn. Het FHplein in vier delen splitsen door Schelpenpaden kruislings aan te leggen, van Noord naar Zuid en van Oost naar West. Het hekwerk daarop aanpassen. In het midden het monument voor Albert Vogel, nu verscholen in het struikgewas. Daar omheen, in een cirkel, een bloemperk begrensd door zitbanken. Fietsen en scootmobiel luwe toegangspoortjes met eventueel wildroosters om dierenoverlast te beperken, maar wel toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens. Onderhoud door stadsbeheer en wijkoverleg.
 
Meer kosten voor o.a. schoonhouden opvangen door: adoptie en sponsoring. Adoptie door scholen, winkels, bedrijven en particulieren. Sponsoring door winkels, bedrijven, particulieren en budgetreservering stadsdeel Scheveningen. (School)kinderen onder leiding van vrijwilligers eens in de maand een opruimactie zoals papierprikken en plastic/blik/glas verwijderen. Materialen in beheer en opgeslagen in een ruimte van de school in de v.d.Eindestraat. Vrijwiligers en deelnemende kinderen eens per jaar verrassen met een "uitje" b.v.: Poppentheater Frank Kooman, Museon, Drievliet, Duinrel, Sealife, Legoland. Ik begrijp dat dit bedrag niet toereikend is maar hoop dat de gemeente, na het herinrichten van de Fred ook hier een steentje zal bijdragen.


Argumenten

Argumenten voor

Heb je een goed argument voor? Laat je stem horen!

Argumenten tegen

Geanonimiseerd | September 27, 2019 2:59 PM

Ed ik ben noch voor, noch tegen. Graag een uitleg van je plan zonder doorverwijzing naar een andere site zodat de lezers weten waar ze ja of nee tegen zeggen!

Geanonimiseerd | September 30, 2019 8:08 PM

Na enige moeite is het mij gelukt het hele verhaal te plaatsen, dus alsnog. Helaas beperking van foto's plaatsen. Heb het nu ook in netwerk Statenkwartier geplaatst.Login om verder te gaanAnnuleren